მაღალიმოსავლიანობა ყაბარდო-ბალყარეთში – 110 ც/ჰამდე ასპრიას მოსავლიანობის მაღალი მაჩვენებელი აქვს ყაბარდო-ბალყარეთში – 110 ცენტნერამდე ჰექტარზე

March 3, 2015|

წელს ყაბარდო-ბალყარეთის ფერმერები იღებენ სიმინდის დიდ მოსავალს. ოქტომბრის შუა რიცხვების მდგომარეობით აღბულია ფართობების 50 %, მაშინ, როდესაც რესპუბლიკაში მოსავლიანობის საშუალო [...]