სიახლეები

/სიახლეები
­

3 марта 2015

მაღალიმოსავლიანობა ყაბარდო-ბალყარეთში – 110 ც/ჰამდე ასპრიას მოსავლიანობის მაღალი მაჩვენებელი აქვს ყაბარდო-ბალყარეთში – 110 ცენტნერამდე ჰექტარზე

March 3, 2015|

წელს ყაბარდო-ბალყარეთის ფერმერები იღებენ სიმინდის დიდ მოსავალს. ოქტომბრის შუა რიცხვების მდგომარეობით აღბულია ფართობების 50 %, მაშინ, როდესაც რესპუბლიკაში მოსავლიანობის საშუალო მაჩვენებელია 55-58 ც/ჰა. სასიამოვნო აღსანიშნავია, [...]