კომპანია ASPRIA SEEDS-ის ისტორია

2014


ჩილე- მოსავლის აღება

ჩილეში ასპრიას ჰიბრიდების საცდელ ნათესებზე მოსავლის აღების შედეგები შთამბეჭდავია და ასახავს ახალი გენეტიკის ხარისხს, რომელიც შექმნილია და ზრუნავს მეწარმეების მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად.

უკრაინა- საცდელი პოლიგონი

ჩილედან თესლების მიღება, სანერგე და საცდელი პოლიგონის შპოლა-2014 -ის შექმნა

2013

კონფერენცია ASTA 2013 წლის ნოემბერში

ასპრია სიიდსის მონაწილეობა ASTA-ს კონფერენციაში ჩიკაგოში (აშშ) (თესლების მწარმოებელთა ამერიკული ასოციაცია-აღნიშნულ დარგში ლიდერია, ითვლის 700-ზე მეტ წევრს არა მარტო ამერიკიდან)

ოქტომბერი 2013

- სელექციის მართვის პროგრამის «Aspria-Mine»-ს ამუშავება
- თესლების გაგზავნა ჩილიში «ზამთარი-2013» პროგრამის ფარგლებში.
- აღმოსავლეთ ევროპაში პირველი ხაზების გადაცემა საცდელად და საავტორო უფლებების დაცვის მიზნით
- უკრაინაში სასელექციო-კვლევითი სადგურის ამუშავება
- »ასპრია სიიდს უკრაინას» ჩამოყალიბება
- «ასპრია სიადს ჯორჯიას» ჩამოყალიბება

პირველი ჰიბრიდები და «აბრეშუმის გზა 2013»-ის ავტორბოლაზე წარდგენა

ასპრიას პირველი ჰიბრიდების შექმნა 2013 წლის ივლისში.
ასპრია პირველად წარედგინა ფართო საზოგადოებას: ავტომობილი N109 და მისი პილოტი აბრეშუმის გზა 2013 რბოლის მონაწილე ფ. შავინი ატარებდნენ ასპრია სიიდსის ფერს.

ჩილეში ფირმებთან შეთანხმება

ჩილეში ფირმებთან შეთანხმება, რომელიც ითვალისწინებს მათი მომსახურების შეთავაზებას სამხრეთ ნახევარსფეროში სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ჩატარებაზე.

უკრაინაში ასპრიას პირველი სანერგეს ჩამოყალიბება.

ჰოჰენჰაიმის უნივესიტეტთან შეთანხმება და მოლდოვაში სელექციური ფირმის МТИ შესყიდვა.

გაფორმდა შეთანხმება ჰოჰენჰაიმის (გერმანია) უნივესიტეტთან გაპლოიდ-დიპლოიდების ინდუქტორების გამოყენებასთან დაკავშირებით.

2012 წელს მოლდოვაში МТИ სელექციური ფირმის შესყიდვა

2012

კომპანია „ასპრია სიიდსის“ ჩამოყალიბება და კოოპერაციის შეთანხმების ხელმოწერა.

2012 წლის სექტემბერში ლუქსემბურგში ჩამოყალიბდა კომპანია „ასპრია სიიდსი“.

წლის ბოლოს ხელი მოეწერა კოოპერაციის პირველ შეთანხმებებს, ასევე განხორციელდა სიმინდისა და მზესუმზირის პირველი ჰიბრიდების გადაცემა სახელმწიფო ცდების ჩატარების მიზნით რუსეთში, უკრაინასა და ბელარუსიაში.